Pensumliste for
GLU 5-10: Matematikk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
Atterhald om mindre endringar.

LU2-MAT215

Birkeland, P. A., Breiteig, T. & Venheim, R. (2012). Matematikk for lærere, bind 2 (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Artiklar

Bergem, O. K., Grønmo, L. S., & Olsen, R. V. (2005). PISA 2003 og TIMSS 2003. Hva forteller disse undersøkelsene om norske elvers kunnskaper og ferdigheter i matematikk? Norsk pedagogisk tidsskrift, 89(1), 32-44. Henta frå Idunn

Hana, G. M. (2011). Definisjoner av gjennomsnitt. Tangenten, 22(3), 24-30. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2011-3-8.pdf

Kristensen, T. E. (2008). Tilpasset opplæring innenfor fellesskapet. Tangenten, 19(2), 9-14. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald082.html

Lampert, M. (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer: Mathematical knowing and teaching. American educational research journal, 27(1), 29-63. Henta frå Jstor

Lunde, M. (2008). Å tilpasse den tilpassede opplæringen. Tangenten, 19(2), 2-8. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald082.html

Ravlo, G. (2009). Vurdering med nasjonale prøver. Tangenten, 20(1), 33-37. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/33c_t2009-1.pdf

Sida ble sist oppdatert: 20.12.2016