Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10: Matematikk 1b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

LU2-MAT215

Birkeland, P. A., Breiteig, T. & Venheim, R. (2012). Matematikk for lærere, bind 2 (5. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Artiklar

Askevold, G. A., & Lekaus, S. (2015). Elevar sitt arbeid med matematisk argumentasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(1), 18-23.

Bergem, O. K., Grønmo, L. S., & Olsen, R. V. (2005). PISA 2003 og TIMSS 2003. Hva forteller disse undersøkelsene om norske elvers kunnskaper og ferdigheter i matematikk? Norsk pedagogisk tidsskrift, 89(1), 32-44. Henta frå Idunn

Bergesen, K. (2014). GeoGebra - en kroppslig tilnærming. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(3), 9-12. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2014-3-4.pdf

Hana, G. M. (2011). Definisjoner av gjennomsnitt. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(3), 24-30. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2011-3-8.pdf

Kirfel, C. (2007). Snarveier til Pytagoras. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 15. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/15c_t2007-3.pdf

Lampert, M. (1990). When the problem is not the question and the solution is not the answer: Mathematical knowing and teaching. American educational research journal, 27(1), 29-63. Henta frå Jstor

Lunde, M. (2008). Å tilpasse den tilpassede opplæringen. Tangenten, 19(2), 2-8. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/innhald082.html

Ravlo, G. (2009). Vurdering med nasjonale prøver. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 20(1), 33-37. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/33c_t2009-1.pdf

Seeberg, T. C., & Kirfel, C. (2007). Den utvidede Pytagoreiske setningen. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 7-9. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/7c_t2007-3.pdf

Smestad, B. (2008). Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 19(1), 2-6. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/2c_t2008-1.pdf

Utdanningsdirektoratet. (2012). Læringstøttende prøver: Statistikk Sannsynlighet Kombinatorikk: Matematikk 5.-10. årstrinn Ressurshefte. Henta frå http://home.hit.no/~panderse/KIMhefter/ressursheftestat.pdf

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017