Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
GLU 5-10: Matematikk 2b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.

LU2-MAT415

Andersen, P. S, Borge, I. C, Hinna, R. C. K., & Gustavsen, T. S. (2014). QED 5-10, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 2. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 4, 5 og 6.

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta - fagdidaktikk. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur.

Artiklar og masteroppgåver:

Alrø, H., & Skovsmose, O. (2006). Undersøgende samarbejde i matematikundervisningen: Udvikling af IC-Modellen. I O. Skovmose & M. Blomhøj (Red.), Kunne det tænkes? (s. 110-126). København: Malling Beck. (I kompendium, utdelt)

Ball, D.L.,Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for teaching. What makes it special? Journal of teacher education, 59(5), 389-407. Henta frå http://harringtonmath.com/wp-content/uploads/2013/11/Content-knowledge-for-teachers.pdf (I kompendium, utdelt)

Cobb, P. (1994). Where is the Mind? Constructivist an socioculturel Perspektives on Matematical Development. Educational Researcher, 23(7), 13-20. Henta frå JSTOR (I kompendium, utdelt)

Fauskanger, J., Mosvold, R., & Bjuland, R. (2010). Hva må læreren kunne? Tangenten, 21(4), 34-38. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/35c_t2010-4.pdf (I kompendium, utdelt)

Skovsmose, O., & Borba, M. (2004). Research methodology and critical mathematics education. I P. Valero, & R. Zevenbergen (Red.), Researching the socio-political dimensions of mathematics education (s. 207-226). Dordrecht: Kluwer. (I kompendium, utdelt)

Fleire masteroppgåver i matematikkdidaktikk. Kvar student skal velja ei masteroppgåve.

Sida ble sist oppdatert: 13.12.2017