Pensumliste for
GLU 5-10: Naturfag

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2016-2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-NA130 Naturfag 1a og 1b (haust 1. år)

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. Oslo: Landbruksforlaget.

Haug, A. (u.å.). Det virvelløse mangfoldet. Kompendium. HSH.

Mossberg, B., Stenberg, L., & Båtvik, S. T. (Red.). (2010). Gyldendals nordiske feltflora. Oslo Gyldendal.

Myhre, A. (2015). Klima, energi og miljø. Oslo: Universitetsforlaget.

Pople, S. (1999). Complete Physics. Oxford: Oxford University Press.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Diverse kopiar, artiklar, nettreferansar etc. kan koma i tillegg.

LU2-NA0315 Naturfag 2a (vår 1. år)

Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. Oslo: Landbruksforlaget.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Grønneberg, T. (2012). Kjemien stemmer: Kjemi 1: Grunnbok (4. utg.). Oslo: Cappelen.

Haug, A. (u.å.) Det virvelløse mangfoldet. Kompendium. HSH.

Haug, A. (u.å.) Fuglar. Kompendium. HSH.

Ringnes, V. & Hannisdal, M. (2006). Kjemi fagdidaktikk: Kjemi i skolen (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Diverse kopiar, artiklar, nettreferansar etc. kjem i tillegg.

LU2-NA415 Naturfag 2b (vår 2. år)

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. Oslo: Landbruksforlaget.

Dahlin, L. K., Voll, L. O., & Svorkmo, A. (2013). Teknologi og design i skolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Grønneberg, T. (2012). Kjemien stemmer: Kjemi 1: Grunnbok (4. utg.). Oslo: Cappelen.

Grønneberg, T., Hannisdal, M., Pedersen, B, & Ringnes, V. (2008). Kjemien stemmer: Kjemi 2: Grunnbok (4. utg.). Oslo: Cappelen.

Helsedirektoratet. (2015). Næringsstoffanbefalinger - energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler. Henta frå https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-energi-karbohydrater-fett-protein-vitaminer-mineraler

Pople, S. (1999). Complete Physics. Oxford: Oxford University Press.

Rossing, N. K. (2008). Fysikkeksperimenter: For bruk i skolen. Trondheim: Tapir akademisk.

Diverse kopiar, artiklar, nettreferansar etc. kan koma i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017