Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10: Naturfag

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-NA415 Naturfag 2b (vår 2. år)

Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Bjerketvedt, D., & Pedersen, A. (1996). Grunnleggende biologi og miljølære. Oslo: Landbruksforlaget.

Dahlin, L. K., Voll, L. O., & Svorkmo, A. (2013). Teknologi og design i skolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.

Grønneberg, T. (2012). Kjemien stemmer: Kjemi 1: Grunnbok (4. utg.). Oslo: Cappelen.

Grønneberg, T., Hannisdal, M., Pedersen, B, & Ringnes, V. (2008). Kjemien stemmer: Kjemi 2: Grunnbok (4. utg.). Oslo: Cappelen.

Helsedirektoratet. (2015). Næringsstoffanbefalinger - energi, karbohydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler. Henta frå https://helsedirektoratet.no/folkehelse/kosthold-og-ernering/neringsstoffanbefalinger-energi-karbohydrater-fett-protein-vitaminer-mineraler

Pople, S. (1999). Complete Physics. Oxford: Oxford University Press.

Diverse kopiar, artiklar, nettreferansar etc. kan koma i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017