Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10, 2. år: Norsk 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-NOR115

Tekstar

Lyrikk

Kaldestad, P. O. & Knutsen, H. (Red.). (2006). Diktboka: Om arbeid med poetiske tekstar i skolen (rev. utg.). Oslo: Cappelen.
Pensum: utvalde dikt.

Lyrikk. 5 - 10-profilen (20 dikt). (Kompendium i Fronter)

Epikk

Noveller (kompendium i Fronter):
Aidt, N. M. Søndag.
Askildsen, K. Hundene i Tessaloniki.
Belsvik, R. Eg står her og skal slå opp med ei jente.
Christensen, L. S. Grisen.
Dagerman, S. Att döda ett barn.
Osland, E. Klar til å kysse.
Svingen, A. Blø for drakta.
Øyehaug, G. Liten knute.

Barne- og ungdomsbøker:
Basso, A (2012). Inn i elden. Oslo: Samlaget
Hansen, A. 2013). Flukt. Oslo: Samlaget.
Kaaberbøl, L. (2003). Skammarens dotter. Oslo: Samlaget.
Parr, M. (2009). Tonje Glimmerdal. Oslo: Samlaget.
Totland, A. (2016). Engel i snøen. Oslo: Gyldendal.
Tronstad, T. T. (2016). Mørket kommer innenfra. Oslo: Aschehoug.
Uri, H. (2015). Fordi jeg elsker deg. Oslo: Cappelen Damm.

+ ei sjølvvald bok av nordisk forfattar utgitt i 2014 eller seinare.

Munnlege tekstar

Folkedikting. (Kompendium i Fronter)

Samansette tekstar

Bildebøker/illustrerte forteljingar:
Dahle. G og Nyhus, S. (204). Akvarium. Oslo: Cappelen Damm.
Dahle. G og Nyhus, S. (2002). Snill. Oslo: Cappelen Damm.
Ersland, B. A. og Brøgger, L. (2013). Dagen vi drømte om. Oslo: Cappelen damm.
Grytten, F. og Halleraker, M. (2004). Hull & Sønn. Oslo: Spartacus.
Sætre, I (2011). Fallteknikk. Oslo: Cappelen Damm.


Sakprosa:
Basso: (2016). Heksejakt og heksebrenning i Europa. Oslo: Samlaget.
Ersland, B. A. Fengslet: En bok om å sitte inne. Oslo: Omnipax.
Lindholm, O. F. Bullshitfilteret. Oslo: Gyldendal.
Osland, E. Dyrebare venner. bergen: Mangschou.

Éi sjølvvald sakprosabok for born/ungdom.

Film:
Kortfilm: Liten knute..

Læreverk:
Éi lærebok for norsk i ungdomsskulen.

Dansk, svensk, samisk og omsett litteratur

Einskilde tekstar i diverse kompendium.

Teori og fagdidaktikk

Andersen, P. T., Mose, G., & Norheim, T. (Red.). (2012). Litterær analyse: En innføring. Oslo: Pax.
Pensum: kap. 1-3.

Børresen, B., Grimnes, L., & Svenkerud, S. (2012). Muntlig kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

Goga, N. (2015). Finn et dikt som passer!: Om nyere lyrikk i tre norske læreverk. I A. Skaret (Red.), Barnelyrikk: en antologi (s. 155-170). Vallset: Oplandske Bokforlag. (Kompendium i Fronter)

Hennig, Å. (2010). Litterær forståelse: Innføring i litteraturdidaktikk. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 1, 3, 4, 8, 11 og 12.

Kaldestad, P. O., & Knutsen, H. (Red.). (2006). Diktboka: Om arbeid med poetiske tekstar i skolen (rev. utg.). Oslo: Cappelen.
Pensum: s. 10-129.

Mjør, I., & Birkeland, T. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: s. 35-48: Eventyr og fablar. (Kompendium i Fronter)

Roe, A. (2014). Lesedidaktikk: Etter den første leseopplæringen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Slettan, S. (Red.). (2014). Ungdomslitteratur - ei innføring. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Solberg, O. (1999). Segn. I Norsk folkedikting: Litteraturhistoriske linjer og tematiske perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.
Pensum: s. 37-44: Segn. (Kompendium i Fronter)

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk. Henta frå http://data.udir.no/kl06/NOR1-05.pdf

Utdelt materiale i undervisningstimane er ein del av pensum. Ikkje alle emne vil bli dekte gjennom undervisninga. Studentane må derfor arbeida med delar av pensum på eiga hand og i grupper.

Til hjelp i studiet:

Andersen, P. T. (2012). Norsk litteraturhistorie (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Anmarkrud, Ø. og Refsahl, V. (2010). Gode lesestrategier: På mellomtrinnet. Oslo: Cappelen akademisk.

Claudi, M. B. (2010). Litterære grunnbegreper. Bergen: Fagbokforlaget.

Helgevold, L., & Engen, L. (Red.). (2006). Fagbok i bruk: Grunnleggende ferdigheter. Stavanger: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Også tilgjengeleg frå http://lesesenteret.uis.no/boeker-hefter-og-materiell/boeker-og-hefter/fagbok-i-bruk-article80048-12686.html

Lillesvangstu, M., Tønnessen, E. S., & Dahll-Larssøn, H. (Red.). (2007). Inn i teksten - ut i livet: Nøkler til leseglede og litterær kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

Mjør, I., & Birkeland, T. (2012). Barnelitteratur: Sjangrar og teksttypar (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Nettstader:


http://www.barnebokkritikk.no/
http://www.lesehulen.no/
http://lesesenteret.uis.no/kurs_og_boeker/boeker_og_hefter/ http://www.nynorskbok.no/

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017