Pensumliste for
GLU 5-10 2. år: Norsk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-NOR215

Berggreen, H., Sørland, K., & Alver, V. (2012). God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 4 - 6 og 11.

Iversen, H. M., Solem, M. S., & Otnes, H. (2011). Grammatikken i bruk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: Kap. 1, 3, 6 - 9 og s. 245 - 306.

Iversen, H. M., Solem, M. S., & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Jansson, B. K., & Traavik, H. (Red.). (2014). Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4 og 7 - 10.

Kringstad, T, & Lorentzen, V. (2014). Ressurshefte om argumenterande skriving. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/
Argumenterende_skriving_nynorsk.pdf

Lorentzen, R. T. (2008). Å skrive i alle fag. I R. T. Lorentzen & J. Smidt (Red.), Å skrive i alle fag (s. 9 - 21). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: del I - III, del V: s. 133 - 168, s. 191 - 228 og del VI.

Skjelbred, D. (2014). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Traavik, H., & Jansson, B. K. (Red.). (2013). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 5 - 9 og 11.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017