Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 5-10 2. år: Norsk 1b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU2-NOR215

Berggreen, H., Sørland, K., & Alver, V. (2012). God nok i norsk? Språk- og skriveutvikling hos elever med norsk som andrespråk. Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 4 - 6 og 11.

Buldal, I. B. (Red.). (2015). Språk i skolen: Grammatikk, retorikk, didaktikk. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 5. (Tilgjengeleg på Fronter)

Igland, M.-A., & Nygård, M. (Red.). (2017). Norsk 5-10: Språkboka. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1-8 og 13-15.

Iversen, H. M., Solem, M. S., & Otnes, H. (2016). Å lære å skrive: Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget.

Jansson, B. K., & Traavik, H. (Red.). (2014). Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 4 og 7 - 10.

Kringstad, T., & Kvithyld, T. (2013). Fem prinsipper for god skriveopplæring: Skriving på ungdomstrinnet. Bedre Skole, (2), 71-79. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/BS-2-13_web_Kringstad_Kvithyld.pdf

Kringstad, T., Kvithyld, T., & Melby, G. (2014). Gode skrivestrategier: På mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

Kringstad, T, & Lorentzen, V. (2014). Ressurshefte om argumenterande skriving. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/PDF/
Argumenterende_skriving_nynorsk.pdf

Kvithyld, T., & Aasen, A. J. (2011). Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. Tidsskriftet Viden om Læsning, (9), 10-16. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/uploads/files/Trygve_Kvithyld_ Arne_Johannes_Aasen1.pdf

Skjelbred, D. (2 014). Elevens tekst: Et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Skrivesenteret. (2013). Skrivetrekanten: Videoforedrag med Jon Smidt. [Videoklipp]. Henta frå http://www.skrivesenteret.no/ressurser/skrivetrekanten-videoforedrag-med-jon-smidt-ny/

Traavik, H., & Jansson, B. K. (Red.). (2013). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 9. (Tilgjengeleg på Fronter).

Utdanningsdirektotatet. (2007). Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (NOR7-01). (2007). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR7-01

Utdanningsdirektoratet. (2013). Læreplan i norsk (NOR1-05). Henta frå https://www.udir.no/kl06/NOR1-05/?ID=&epslanguage=no

Sida ble sist oppdatert: 12.01.2018