Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7 og 5-10, 4. år: Kristendom, religion, livssyn og etikk 1a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-RLE1a115 og LU2-RLE1a115

Andreassen, B.-O. (2012). Religionsdidaktikk: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget. Pensum: s. 133-149. (Kompendium)

Breidlid, H., & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 177-214.

Brøntveit, E., & Duesund, K. (2010). Visjon og valg: Om filosofi, etikk og livssyn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 11-81, 99-110, 121-130, 136-141, 159-193 og 203-243.

Sødal, H. K. (Red.). (2009). Kristendommen I: Bibelen (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sødal, H. K. (Red.). (2009). Kristendommen II: Tro og tradisjon (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 13-110 og 163-272.

Tobiassen, H., Elstad, H., & Norderval, K. M. (2006). Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur: Bilde og arkitektur. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 11-85.

Sida ble sist oppdatert: 07.06.2017