Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
GLU 1-7 og 5-10, 4. år: Kristendom, religion, livssyn og etikk 1b

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

LU1-RLE1B215 og LU2-RLE1B215

Andreassen, B.-O. (2012). Religionsdidaktikk: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 119-132. (Elektronisk kompendium i Fronter)

Breidlid, H., & Nicolaisen, T. (2011). I begynnelsen var fortellingen (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 19-75, 79-175, 215-278 og 327-445.

Brøntveit, E., & Duesund, K. (2010). Visjon og valg: Om filosofi, etikk og livssyn. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 247-319.

Eidhamar, L. G. (Red.). (2004). Religioner og livssyn. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: s. 58-315 og 346-364.

Gilhus, I. S., & Mikaelsson, L. (2005). Kulturens refortrylling: Nyreligiøsitet i moderne samfunn (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: s. 11-34, 78-123 og 151-195.

Iversen, L. L. (2017). Uenighetsfellesskap: Kan skolen være et treningsrom for offentlig uenighet? I M. von der Lippe, & S. Undheim (Red.), Religion i skolen: Didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget (s. 101-116.). Oslo: Universitetsforlaget. (Elektronisk kompendium i Fronter)

Sødal, H. K. (Red.). (2009). Religions- og livssynsdidaktikk: En innføring (4. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 14.12.2017