Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master IKT i læring:
Vitskapeleg arbeid, design og dokumentasjon

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.

MASIKT-VAD

Ahlström, K.-G. (2005). Skriva artiklar för vetenskapliga tidskrifter? Nordic Studies in Education, 25(4), 303-313. Henta frå Idunn

Brodersen, R. B., Bråten, F., Reiersgaard, A., Slethei, K., & Ågotnes, K. (2007). Tekstens autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.

Day, R. A. (1998). How to write & publish a scientific paper (5. utg.). Phoenix, Az: Oryx Press. Henta frå http://www.coltech.vnu.edu.vn/~hanv/graduate/howtowrite.pdf

Day, R. A. (1989). The origins of the scientific paper: The IMRAD format. American Medical Writers Association Journal, 4(2), s. 16-18. Henta frå http://web.archive.org/web/20130314002316/
http:/www.amwa.org/default/publications/journal/scanned/v04.2.pdf

Everett, E. L., & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Flyum, K., & Vestøl, J. (2010). Tydeliggjøring av normene for bidrag til tidsskriftet Acta Didactica Norge, med innføring av krav om strukturerte sammendrag. Acta Didactica Norge, 4(1), 1-5. Henta frå https://www.journals.uio.no/index.php/adno/article/viewFile/1044/923

Grimen, H. (2004). Samfunnsvitenskapelige tenkemåter (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Kristiansen, J. (2007). Tall kan temmes!: Om å bruke og formidle statistikk. Kristiansand: IJ-forlaget.

Gynnild, V. (2008). God uten juks: Etiske valg i utdanning og forskning. Bergen: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R. (2014). Forskningsdesign og kvalitativ metode: Ei innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R. (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Oslo: Cappelen Damm.

Lund, H., & Røgind, H. (2016). Statistik i ord. (2. utg.). København: Munksgaard.

Postholm, M. B. (2010). Kvalitativ metode: En innføring med fokus på fenomenologi, etnografi kasusstudier (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Van de Ven, A. H. (2007). Engaged scholarship: A guide for organizational and social research. Oxford: Oxford University Press.
Pensum: kap. 5. Variance and Process Models, (s. 143-160).

Øhrn, K. G. (2012). Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag. Oslo: Universitetsforlaget

Aase, T. H., & Fossåskaret, E. (2007). Skapte virkeligheter: Om produksjon og tolkning av kvalitative data. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 7. Har kunnskap sin eigen rett? (s. 172-195).

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017