Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Master IKT - Teknologisk profil 1 og 2

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

MASIKT-TEK01 og MASIKT-TEK02

Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development (3rd ed.). Boston: Allyn and Bacon.

Befring, E. (2014). Forskningsmetode med etikk og statistikk (3. utg.). Oslo: Samlaget.

Bostad, F., & Sigmundsson, H. (Red.). (2004). Læring: Grunnbok i læring, teknologi og samfunn. Oslo: Universitetsforlaget.

Brodersen, R. B., Bråten, F., Reiersgaard, A. Slethei, K., & Ågotnes, K. (2007). Tekstens autoritet: Tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.

Calder, N. (2010). Using Scratch: An Integrated Problem-Solving Approach to Mathematical Thinking. Australian Primary Mathematics Classroom, 15(4), 9-14. Henta frå EBSCO.

Dysthe, O. (Red.). (2001.). Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag.

Erstad, O., & Hauge, T. E. (Red.). (2011). Skoleutvikling og digitale medier: Kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring. Oslo: Gyldendal akademisk.

Everett, E. L., & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: Hvordan begynne - og fullføre (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Forrester, J. H. (2009). Some basic concepts in system dynamics. Henta frå ftp://theatre3.org/documents/system-dynamics/SD2009-02SomeBasicConcepts.pdf

Friedrichsen, L. (2011). Microsoft Access 2010: Illustrated introductary. Boston: Course Technology, Cengage Learning.

Fuglseth, K., & Skogen, K. (Red.). (2006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk.

Gunther, O. (u.å.). The development of systems thinking skills using system dynamics modelilng tools. Henta frå http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/e/gdm/1996/ossimitz.pdf

Halvorson, M. (2013). Microsoft Visual Basic 2013 step by step. Redmond, Wash.: Microsoft Press.

Knobel, M., & Lankshear, C. (2006). Digital literacy and digital literacies: Policy, pedagogy and research considerations for education. Nordic Journal of Digital Literacy, 1(1), 12-23. Henta frå http://www.idunn.no/dk/2006/01/digital_literacy_and_digital_
literacies_-_policy_pedagogy_and_research_cons

Krumsvik, R. J. (2014). Forskingsdesign og kvalitativ metode: Ei innføring. Bergen: Fagbokforlaget.

Krumsvik, R. J. (2016). Digital læring i skole og lærerutdanning (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Lee, Y.-J. (2011). Empowering teachers to create educational software: A constructive approach utilizing etoys, pair programming and cognitive apprenticeship. Computers & Education, 56(2), 527-538. doi:10.1016/j.compedu.2010.09.018.

Malan, D. J., & Leitner, H. H. (2007). Scratch for budding computer scientists. ACM SIGCSE Bulletin, 39, 223-227. Henta frå: http://cs.harvard.edu/malan/publications/fp079-malan.pdf

Maloney, J., Peppler, K., Kafai, Y., Resnick, M., and Rusk, N. (2008). Programming by Choice: Urban Youth Learning Programming with Scratch. Henta frå: http://www.media.mit.edu/~mres/papers/sigcse-08.pdf

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, Computers and Powerful Ideas. New York: Basic Books. Henta frå https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2hsYWdoZWF8Z3
g6NzgyOWYxNWNjMjE5ZjVh

Riemer, V., & Schrader, C. (2015). Learning with quizzes, simulations, and adventures: Students' attitudes, perceptions and intentions to learn with different types of serious games. Computers & Education, 88(oktober), 160-168. doi:10.1016/j.compedu.2015.05.003

Røkenes, F. M., & Krumsvik, R. J. (2014). Development of student teachers' digital competence in teacher education: A literature review. Nordic Journal of Digital Literacy, 9(4), 250-280. Henta frå http://www.idunn.no/dk/2014/04/development_of_student_teachers
_digital_competence_in_teac
.

Salomon, G., & Dekel, A. (2006). An e-learning course on LEARNING.
Nettressurs, HSH.

Schneider, D. I. (2014). An introduction to programming using Visual Basic 2012. Boston, Mass; Harlow: Prentice Hall/Pearson Education.

Skeie, J. H.(2016). Scratch til scratch: Enkel programmering for nybegynnere.

Säljö, R. (2001). Læring i praksis: Et sosiokulturelt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk.

Ticotsky, A. (2013). Using system tools to improve literacy. The Creative Learning Exchange, 22(1), 3-4. Henta frå http://static.clexchange.org/ftp/newsletter/CLEx22.1.pdf

Torgersen, G., & Vavik, L. (2004). Forskningsmetode i IKT-pedagogikk: Om å drive FoU i pedagogisk bruk av IKT: En studie- og aktivitetsbok for lærere og ledere i skole og opplæring. Stjørdal: Læringsforlaget.

Alternativ litteratur

Maloney, J., Burd, L., Kafai, Y., Rusk, N., Silverman, B., and Resnick, M. (2004). Scratch: A sneak preview. Henta frå: https://llk.media.mit.edu/papers/ScratchSneakPreview.pdf

Newsome, B. (2008). Beginning Visual Basic 2012. New York: Wiley.

Peppler, K., & Kafai, Y. (2005). Creative coding: Programming for personal expression. Henta frå: http://download.scratch.mit.edu/CreativeCoding.pdf

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017