Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
KFK Matematikk 1b, 5-10

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
NB! Atterhald om endringar.

EVL-MA215

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 4, 6 og 7.

Solem, I. H., Alseth, B., Eriksen, E., & Smestad, B. (2017). Tall og tanke 2: Matematikkundervisning på 5. til 7. trinn. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 1, 2, 4, 5, og 9.

Artiklar

Askevold, G. A., & Lekaus, S. (2015). Elevar sitt arbeid med matematisk argumentasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(1), 18-23.

Drageset, O. G. (2015). Student and teacher interventions: a framework for analysing mathematical discourse in the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(3), 253-272. Henta frå Springer

Fuglestad, A. B. (2001). Simulering på regneark. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 13(4), 9-12. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/32c_t2001-4.pdf

Gjøvik, Ø. (2007). Pytagoras, Pizza og PC. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 10-14. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/2007/Pizzagoras_307.pdf

Hana, G. M. (2011). Definisjoner av gjennomsnitt. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(3), 24-30. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2011-3-8.pdf

Johnsen-Høines, M., & Alrø, H. (2010). Trenger en å spørre for å være spørrende? Tidsskriftet FoU i praksis, 4(3), 79-95. Henta frå http://tapir.pdc.no/pdf/FOU/2010/2010-03-6.pdf

Meier, A. (2015). Matematikk på fjellet. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(4), 40-44.

Sinclair, N. & Yurita, V. (2008). To be or to become: How dynamic geometry changes discourse. Research in Mathematics Education, 10(2), 135-150. Henta frå Taylor & Francis Online

Steele, M. D. (2013). Exploring the mathematical knowledge for teaching geometry and measurement through the design and use of rich assessment tasks. Journal of Mathematics Teacher Education, 16(4), 245-268. doi: 10.1007/s10857-012-9230-3

Utdanningsdirektoratet. (2012). Læringstøttende prøver: Statistikk Sannsynlighet Kombinatorikk: Matematikk 5.-10. årstrinn Ressurshefte. Henta frå http://home.hit.no/~panderse/KIMhefter/ressursheftestat.pdf

Sida ble sist oppdatert: 15.12.2017