Pensumliste for
KFK Matematikk 1b

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: våren 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

EVL-MAM215

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10: Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 4, 6 og 7.

Skott, J., Jess, K. & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta - fagdidaktik. Fredriksberg: Forlaget Samfundslitteratur.
Pensum: kap. 2-4.

Artiklar

Askevold, G. A., & Lekaus, S. (2015). Elevar sitt arbeid med matematisk argumentasjon. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(1), 18-23.

Bergesen, K. (2014). GeoGebra - en kroppslig tilnærming. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(3), 9-12. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2014-3-4.pdf

Drageset, O. G. (2015). Student and teacher interventions: a framework for analysing mathematical discourse in the classroom. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(3), 253-272. Henta frå Springer

Fuglestad, A. B. (2001). Simulering på regneark. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning, 13(4), 9-12. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/32c_t2001-4.pdf

Gjøvik, Ø. (2007). Pytagoras, Pizza og PC. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 10-14. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/2007/Pizzagoras_307.pdf

Hana, G. M. (2011). Definisjoner av gjennomsnitt. Tangenten - Tidsskrift for matematikkundervisning, 22(3), 24-30. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2011-3-8.pdf

Johnsen-Høines, M., & Alrø, H. (2010). Trenger en å spørre for å være spørrende? Tidsskriftet FoU i praksis, 4(3), 79-95. Henta frå http://tapir.pdc.no/pdf/FOU/2010/2010-03-6.pdf

Kirfel, C. (2007). Snarveier til Pytagoras. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 15. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/15c_t2007-3.pdf

Lekaus, S., & Askevold, G. A. (2014). Matematisk argumentasjon gjennom «imaginære dialoger». Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 25(4), 12-17. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/t-2014-4-4.pdf

Meier, A. (2015). Matematikk på fjellet. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 26(4), 40-44.

Seeberg, T. C., & Kirfel, C. (2007). Den utvidede Pytagoreiske setningen. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 18(3), 7-9. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/7c_t2007-3.pdf

Skovsmose, O., & Borba, M. (2004). Research methodology and critical mathematics education. In P. Valero & R. Zevenbergen (Eds.), Researching the socio-political dimensions of mathematics education (pp. 207-226). Dordrecht: Kluwer.

Smestad, B. (2008). Geometriaktiviteter i lys av van Hieles teorier. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 19(1), 2-6. Henta frå http://www.caspar.no/artikkel_pdf/2c_t2008-1.pdf

Wang, S., & Kinzel, M. (2014). How do they know it is a parallelogram? Analysing geometric discourse at van Hiele Level 3. Research in Mathematics Education, 16(3), 288-305. Henta frå http://scholarworks.boisestate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1142&context=math_facpubs

Sida ble sist oppdatert: 20.12.2016