Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2a

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: hausten 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

EVL-MAT315

Kapittel i bøker

Andersen, P. S, Borge, I. C, Hinna, R. C. K., & Gustavsen, T. S. (2014). QED 5-10, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 2. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Hana, G. M. (2013). Matematiske byggesteiner. Bergen: Caspar.
Pensum: kap. 5 og 6.

Hana, G. M. (2014). Matematiske tenkemåter. Bergen: Caspar.

Hinna, R. C. K., Rinvold, R. A., & Gustavsen, T. S. (2011). QED 5-10 : Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 1. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: del I: kap. 2.9, og 3; del II: kap. 3 og 4.

Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende: Delta - fagdidaktikk. Fredriksberg: Samfundslitteratur.
Pensum: kap. 1-4.

Artikkelsamling

Aanensen, S., Damsgaard, K., & Ådnegard, B. (2010). Refleksjoner om polynomdivisjon. Tangenten, (4), 7-8. Henta frå http://www.caspar.no/tangenten/2010/t-2010-4.pdf

Alrø, H., & Skovmose, O. (2006). Undersøgende samarbejde i matematikundervisningen: Udvikling af IC-Modellen. I O. Skovsmose, & M. Blomhøj (Red.), Kunne det tænkes?: Om matematiklæring (s. 110-126). København: Malling Beck.

Ayalon, M., Watson, A., & Lerman, S. (2017). Students' conceptualisations of function revealed through definitions and examples. Research in Mathematics Education, 19(1), 1-19.

Conner, A., Singletary, L. M., Smith, R. C., Wagner, P. A., & Francisco, R. T. (2014). Teacher support for collective argumentation: A framework for examining how teachers support students' engagement in mathematical activities. Educational Studies in Mathematics, 86(3), 401-429. DOI: 10.1007/s10649-014-9532-8

Devlin, K. (2000). What is mathematics? In The language of mathematics. New York: Freeman.
Pensum: kap. s. ???

Friel, S. N., & Markworth, K. A. (2009). A framework for analyzing geometric pattern tasks. Mathematics teaching in the Middle school, 15(1), 24-33. Henta frå mjmorneau.pbworks.com/f/Framework+for+Analyzing+Geometric+Article.pdf

Fosgerau, G. (1992). «Hvad er matematik?» I G. Fosgerau, & F. H. Kristiansen (Red.), Midt i matematikken: En bog om matematiske spørgsmål (s. 102-109). Århus: Kvan.

Hersch, R. (1997). What is mathematics, really? New York: Oxford University Press.
Pensum: kap. 4 (Intuition/Proof/Certainty, s. 48-71).

Kristensen, T. E (2015). GeoGebra 5.0 for videregående skole. Matematikksenteret. Henta frå www.matematikksenteret.no/attachment/1046/GeoGebra-5.0.pdf

Michaels, S., O' Conner, M .C, & Hall, M.W. (2010). Accountable talk® sourcebook: For classroom conversation that works. Institute for learning University of Pittsburgh. Henta frå ifl. lrdc. pitt. edu/ifl/index. php/download/index/ats

Ususkin, Z. (2012, juli). What does it mean to understand some mathematics? 12th International congress on mathematical education, Seoul, Korea. Henta frå http://www.icme12.org/upload/submission/1881_F.pdf

Watson, A., & Mason, J. (2006). Seeing an exercise as a single mathematical object: Using variation to structure sense-making. Mathematical thinking and learning, 8(2), 91-111. DOI: 10.1207/s15327833mtl0802_1

Zodik, I., & Zaslavsky, O. (2008). Characteristics of teachers' choice of examples in and for the mathematics classroom. Educational Studies in Mathematics, 69(2), 165-182. DOI: 10.1007/s10649-008-9140-6

Anbefalt litteratur

Gulliksen, T., Hashemi, A. M., & Hole, A. (2013). Matematikk i praksis (6.utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1 - 7.

Hana, G. M., & Hansen, R. (2015). Matematiske horisonter 1: Matematisk analyse for lærerutdanningen. Bergen: Caspar forlag.
Kap. 1, 3, 4, 9 og 10.

Oehrtman, M., Carlson, M., & Thompson, P. W. (2008). Foundational reasoning abilities that promote coherence in students' function understanding. Making the connection: Research and teaching in undergraduate mathematics education, 27, 42.

Thorkildsen, S. H. (2016). Undervisning: Planlegging, prosess og prudukt. Matematikksenteret. Henta frå http://www.matematikksenteret.no/attachment.ap?id=3198

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017