Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Kompetanse for kvalitet: Matematikk 2b (5-10)

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: vår 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.

EVL-MA415

Kapitler i bøker:

Andersen, P. S, Borge, I. C, Hinna, R. C. K., & Gustavsen, T. S. (2014). QED 5-10, Matematikk for grunnskolelærerutdanningen, Bind 2. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Pensum: kap. 2, 4, 6 og 8.

Hana, G. M. (2013). Matematiske byggesteiner: Matematikk for lærerutdanningen. Bergen: Caspar Forlag.
Pensum: kap. 1, 2 og 3.

Hana, G. M. (2014). Matematiske tenkemåter: Matematikk for lærerutdanningen. Bergen: Caspar Forlag.
Pensum: kap. 1 og 2.

Artikkelsamling:

Ball, D. L., Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content Knowledge for teaching: What makes it special? Journal of teacher education, 59(5), 389-407. doi: 10.1177/0022487108324554

Battista, M. T. (2007). The development of geometric and spatial thinking. I F. K. Lester (Red.), Second handbook of research on mathematics teaching and Learning: Vol. 2 (s. 865 - 885). Charlotte N. C.: Education Age.

Buchbinder, O., & Zaslavsky, O. (2009). A framework for understanding the status of examples in establishing the validity of mathematical statements. I M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, & C. Sakonidis (Red.), Proceedings of the 33rd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, s. 225-232). Thessaloniki, Greece. Henta frå http://www.lettredelapreuve.org/pdf/PME33/orly.pdf

De Villiers, M. (1994). The role and function of a hierarchical classification of quadrilaterals. For the Learning of Mathematics, 14(1), 11-18. Henta frå http://flm-journal.org/Articles/58360C6934555B2AC78983AE5FE21.pdf

Hovik, E. A, & Solem, I. H. (2013). Argumentasjon, begrunnelse og bevis på barnetrinnet. I I. Pareliussen, B. B. Moen, A. Reinertsen, & T. Solhaug (Red.), Proceedings of FoU i praksis 2012, (s.120-126). Trondheim: Akademika.

Ron, G., & Dreyfus, T. (2004). The use of models in teaching proof by mathematical induction. I M. Johnsen-Høines & A. B. Fuglestad (Eds.), Proceedings of the 28th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education: PME 28, Bergen, Norway 14-18 July 2004, Vol. 4 (s. 113-120). Henta frå http://www.emis.ams.org/proceedings/PME28/RR/RR249_Ron.pdf

Rowland, T. (2015). Teacher learning provoked by teaching: Equal-area triangles. Tangenten: Tidsskrift for matematikkundervisning, 27(2), 43-48.

Stylianides, A. J. (2007). Proof and proving in school mathematics. Journal for research in Mathematics Education, 38(3), 289-321. Henta frå http://www.jstor.org/stable/30034869

Stylianides, A. J. (2009). Breaking the equation 'empirical argument = proof '. Mathematics Teaching, 213, 9-14. Henta frå http://nrich.maths.org/6664

Sida ble sist oppdatert: 15.12.2017