Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon

Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
Studieperiode: våren 2018
Studiestad: Stord

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

EVL-SPES415

Befring, E., & Tangen, R. (Red.). (2012). Spesialpedagogikk (5. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Pensum: kap. 4 og 7 - 11.

Boge, M., Markhus, G., Moe, R. & Ødegaard, E. E. (2009). Læring gjennom veiledning: Meningsskaping i grupper (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-6.

Bøe, M., & Thoresen, M. (2012). Å skape og studere endring: Aksjonsforskning i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.

Børresen, M. B. (2013). Veiledning i barnehage og skole: Samtaler til vekst (2. utg.). Vallset: Oplandske bokforlag.

Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt.

Erdis, M., & Bjerke, A. K. (2009). Juss for pedagoger. Bergen: Fagbokforlaget.

Ertesvåg, S. K. (2012). Leiing av endringsarbeid i skulen. Oslo: Gyldendal akademisk. (Skole)

Ertesvåg, S. K., & Roland, P. (2013). Ledelse av endringsarbeid i barnehagen. Oslo: Gyldendal akademisk. (Barnehage)).

Lassen, L. M. (2014). Rådgivning: Kunsten å hjelpe og sikre vekstfremmende prosesser (2. utg.). Oslo: Aschehoug.

Lassen, L. M., & N. Breilid, M., L. (2010). Den gode elevsamtalen. Oslo: Gyldendal.
Pensum: kap. 2 og 7.

Tveiten, S. (2013). Veiledning: Mer enn ord... (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017