Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Teknologi og programmering

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlista inneheld lenker til artiklar/dokument i fulltekst med avgrensa tilgang. For å få tilgang til desse heime, må du logga deg på med studentnummer og passord etter at du har klikka på lenka. Meir informasjon på Tilgang hjemmefra.
Atterhald om endringar.

EVL-TEKPRO Teknologi og programmering

Alimisis, D. (2013). Educational robotics: Open questions and new challenges, Themes in Science & Technology Education, 6(1), s. 67-71. Henta frå http://earthlab.uoi.gr/theste/index.php/theste/article/download/119/85

Berntsen, K. R., & Holone, H. (2016). Programmering som et pedagogisk verktøy i matematikkundervisningen, NIK: Norsk Informatikkonferanse. Henta frå http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/download/363/307

Bocconi, S., Chioccariello, A., Dettori, G., Ferrari, A., & Engelhardt, K. (2016). Understanding computational thinking. I P. Kampylis, & Y. Punie (Red.), Developing computational thinking in compulsory education: Implications for policy and practice (s. 15-23). doi: 10.2791/792158

Csizmadia, A., Curzon, P., Dorling, M., Humphreys, S., Ng, T., Selby, C., & Woollard, J. (2015). Computational thinking. A guide for teachers. Swindon: Computing At School. Henta frå http://community.computingatschool.org.uk/files/8550/original.pdf

Drengstig, T. (2016). LEGO Mindstorms og MATLAB; anvendt matematikk/fysikk og programmering i skjønn forening, NIK: Norsk Informatikkonferanse, Henta frå http://ojs.bibsys.no/index.php/NIK/article/download/359/303

Gibson, S., & Bradley, P. (2017). A study of northern ireland key stage 2 pupils' perceptions of using the bbc micro:bit in stem education, The STeP Journal, 4(1), s. 15-41. Henta frå http://194.81.189.19/ojs/index.php/step/article/viewFile/374/495

Grover, S., & Pea, R. (2013). Computational Thinking in K-12: A Review of the State of the Field, Educational Researcher, 42(1), s. 38-43. Henta frå http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0013189X12463051

Lye, S. Y., & Koh, J. H. L. (2014). Review on teaching and learning of computational thinking through programming: What is next for K-12? Computers in Human Behavior, 41, s. 51-61. Henta frå: https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.012

Meerbaum-Salant, O., Armoni, M., & Ben-Ari, M. (2013). Learning computer science concepts with Scratch, Computer Science Education, 23(3), s. 239-264. Henta frå http://dx.doi.org/10.1080/08993408.2013.832022

Papert, S. (1980). Mindstorms: Children, computers and powerful ideas. Henta frå https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxha2hsYWdoZWF8Z3g6NzgyOWYxNWNjMjE5ZjVh

Sanne, A., Berge, O., Bungum, B., Jørgensen, E. C., Kluge, A., Kristensen, T. E., Mørken, K. M., Svorkmo, A. G., & Voll, L. O. (2016). Teknologi og programmering for alle. Oslo: Utdanningsdirektoratet. Henta frå https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/teknologi-og-programmering-for-alle.pdf

Senter for IKT i utdanninga (2016). Programmering valgfag - Introduksjon til Python (MOOC). Henta frå https://kurs.iktsenteret.no/courses/17

Senter for IKT i utdanninga (2016). Programmering valgfag - introduksjon til Scratch (MOOC). Henta frå https://kurs.iktsenteret.no/courses/22

Sevik, K. (2016). Programmering i skolen. Oslo: Senter for IKT i utdanninga. Henta frå https://iktsenteret.no/ressurser/notat-programmering-i-skolen

Skeie, J. H. (2016). Scratch fra scratch: Enkel programmering for nybegynnere. Oslo: Kodegenet.

Tvedte, J., & Lysne, S. O. (1997). Frå ide til prototype. Utvikling av elektroniske læremiddel, s. 62-75. Oslo: Cappelen Akademisk. Henta frå http://www.nb.no/nbsok/nb/df5af13dee93a03e080ef755cccefe8e?index=1#0

Yuqiang, L., & Tongzheng, Z. (2016). mBlock, kids maker rocks with the robots. Henta frå http://download.makeblock.com/mBlockKidsmakerrockswiththerobots.pdf

I tillegg: 2 stk. MOOCs

Sida ble sist oppdatert: 02.11.2017