Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Veiledning, profesjon og organisasjon, modul 2

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no

NB! Atterhald om endringar.

VEIL-PRA215

Bjørndal, C. R. P. (2016). Konstruktive hjelpesamtaler: mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning og coaching. Oslo: Gyldendal akademisk.

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2014). Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse: Strukturer, sosiale relasjoner, politikk og symboler (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1 og 20.

Bjørnsrud, H. (Red). (2015). Skolebasert kompetanseutvikling. Organisasjonslæring for delingskultur. Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: s. 11 - 42. (Kompendium)

Grindheim, L. T, Krüger, T., Leirhaug, P. E., & Wilson, D. (2016). Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: s. 13 - 38, s. 59 - 76, s. 137 - 15 og s. 195 - 227.

Kroksmark, T., & Åberg, K. (Red.). (2007). Veiledning i pedagogisk arbeid. Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 4, 5, 6, 8, 9, 13, 19 og 20.

Meyer, K. (2014. Motsetninger og paradokser til fremme for skapende samarbeidsledelse. I R. Kvalsund, & K. Meyer(Red.), Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring (s. 51-74). Oslo: Universitetsforlaget. (Kompendium)

Moe, R., Nordvik, G., & Satøen, S. O. (2013). Ny som barnehagelærer: Om veiledning som støtte i utviklingen av profesjonell identitet. Oslo: Sebu forlag. (For barnehagelærere)

Smith, K., & Ulvik, M. (Red.). (2007). Veiledning av nye lærere: Nasjonale og internasjonale perspektiver. Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: kap. 1, 2, 3, 5, 6 og 9. (For lærere)

Stålsett, U. (2009). Veiledning i en lærende organisasjon (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13 og 14.

Forelesninger og utdelt materiale, artikler etc. i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 20.12.2017