Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Pedagogisk veilederutdanning: Veiledning i skole og barnehage, modul 1

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag
Studieperiode: 2017-2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord@hsh.no
NB! Atterhald om endringar.

EVL-VEIL115R

Bjørndal, C. R. P. (2016). Konstruktive hjelpesamtaler: mestringsfremmende perspektiver og redskaper i veiledning, rådgivning og coaching. Oslo: Gyldendal akademisk.

Boge, M., Markhus, G., Moe, R. & Ødegaard, E. E. (2009). Læring gjennom veiledning: Meningsskaping i grupper (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kvalsund, R., & Meyer, K. (2014). Samarbeidets kunst i ledelse, veiledning og læring. Oslo: Akademika.
Pensum: kap. 4 og 6.

Mathisen, P. (2015). Mentor: Mentoring i teori og praksis (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 3, 4, 5, 8, 9 og 10. (Nyutdannede/kollegaveiledning)

Nilssen, V. (2010). Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget. (Praksislærere)

Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning: En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori - med historier fra veilednongspraksis (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Pensum: del 1.

Forelesningar og utdelt materiale, artikler etc. i tillegg.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017