Pensumliste for
GMDSS/GOC KURS

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: Høst 2016

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug@hsh.no
Atterhald om mindre endringar.

Pensum

Bui, T. K. (2010). Lærebok i GMDSS - GOC og ROC. Svartskog: Praktisk kunnskap.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017