Pensumliste for
Ingeniørfag - 1. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:


Høst

Grunnleggende fysikk ING0008

Storelvmo, E., & Storelvmo, V. (2005). Fysikk forkurs : for ingeniørhøgskole og maritim høgskoler. Oslo: Gyldendal.

Kjemi og Miljø ING1009

Miljødirektoratet. (2014). FNs klimapanels femte hovedrapport; Klima i endring: Store utfordringer, et mangfold av løsninger. Tilgjengelig fra http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M97/M97.pdf
Kun utvalgte sider er pensum.

Miljødirektoratet. (2014). Kunnskap om marin forsøpling i Norge 2014. Tilgjengelig fra http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar/Kunnskap-om-marin-forsopling-i-Norge-2014/
Kun utvalgte sider er pensum.

Rystad. B. & Lauritzen, O. (2012). Kjemi og miljøkunnskap (4. utg.). Bekkestua: NKI.

Alt materiell på Fronter (førelesningsnotater, labøvingar, osv.)

Analyse og lineær algebra ING1020

Gulbrandsen, M., Kleppe, J., Kro, T. A., & Vatne, J. E. (2013). Matematikk for ingeniørfag: Med numeriske beregninger. Oslo: Gyldendal.

Gulbrandsen, M., Kleppe, J., Kro, T. A., & Vatne, J. E. (2015). Matematikk for ingeniørfag: Oppgaver og fasit. Oslo: Gyldendal.

Anbefalt for programmeringsdelen:

Eget kompendium på Fronter.

Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøving og arbeidsmetodar ING1023

For samtlige studenter (Maskin, HMS, Brann):

Div kompendier legges ut på fronter ved studiestart

For Brann og HMS:

Hagen, B.C. (2004). Grunnleggende brannteknikk. Haugesund: Bjarne Christian Hagen.

For Elektro og Brann Y-vei:

Karlsen, T. (Red.). (2005). Kommunikasjon: Målstyrt samarbeid og informasjon (3. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Teknisk realfag 1 for elektro ING1024

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje, A., Svorstøl, O., & Hals, S. (2016). Sinus matematikk forkurs: Grunnbok (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Storelvmo, E., & Storelvmo, V. (2005). Fysikk forkurs: For ingeniørhøgskole og maritim høgskole (rev. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Sida ble sist oppdatert: 10.08.2017