Pensumliste for:
Ingeniørfag - 2. år

Studiested: Haugesund
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Vår:

Sida ble sist oppdatert: 01.12.2017