Pensumliste for:
Ingeniørfag - 2. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:


Høst:

Analyse og lineær algebra ING1020

Se pensumliste ingeniør 1. år

Statikk og fasthetslære ING2028 (Maskin og Brann)

Irgens, F. (2005). Statikk (7. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Irgens, F. (2006). Fasthetslære (7. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Varme- og strømningslære ING2044 (Maskin, Brann og HMS)

Varmelære:

Eastop, T. D., & McConkey, A. (1993). Applied thermodynamics: For engineering technologists (5th ed.). Harlow: Longman.

Rogers, G. F. C., & Mayhew, Y. R. (1995). Thermodynamic and transport properties of fluids: SI units [tabell] (5th ed.). Oxford: Blackwell.

Strømningslære:

Finnemore, E. J., & Franzini, J. B. (2002). Fluid mechanics with engineering applications (10th ed.). Boston: McGraw-Hill.

Systematisk HMS-arbeid ING2036 (HMS)

Helbostad, A. G. (2014). HMS: innføring i systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (3. utg.). Nesbru: Vett & Viten.

Internkontrollforskriften. (1996). Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter. Tilgjengelig fra Lovdata.no

Karlsen, J. E. (2010). Ledelse av helse, miljø og sikkerhet (3. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: deler av boka.

Klyve, A. (2001). Miljøforvaltning. Haugesund: A. Klyve.
Pensum: kap. 13 (blir utdelt).

Diverse forelesningsnotater

Statistikk og økonomi ING2053 (Maskin, Brann og HMS)

Statistikk:

Forelesningsnotater

Anbefalt lærebok:

Løvås, G. G. (2013). Statistikk for universiteter og høgskoler (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Økonomi:

Winther, T., Hæhre, R., Ottesen, L., & Øyen, A. H. (2013). Grunnleggende bedriftsøkonomi (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Styringsteknikk ING2051 (Elektro Y-veg)

Hanssen, D. H. (2015). Programmerbare logiske styringer: En praktisk tilnærming til standarden IEC 61131-3: Basert på CoDeSys (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kompendier/PDFer på Fronter som supplerende litteratur

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017