Pensumliste for:
Ingeniørfag - 4. år / Elektro Y-veg

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Varme- og strømningslære ING2044

Se pensumliste 2. år ingeniør

Reguleringsteknikk ING3056

Haugen, F. (2007). Dynamiske systemer (3. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Haugen, F. (2003). Praktisk reguleringsteknikk (2. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017