Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Ingeniørfag - 4. år / Elektro Y-veg

Studiested: Haugesund
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Vår:

Sida ble sist oppdatert: 23.11.2017