Pensumliste for:
Ingeniørfag Stord 2. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: haust 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no Atterhald
om endringar.

Maskinkonstruksjon II ING3107 (11 studentar)

Aasen, B. (Red.). (2010). Stål håndbok: Del 3, Konstruksjoner av stål (3. utg.). Oslo: Norsk stålforbund.

Kompendium som blir lagt ut i Fronter og utdelte kopiar.

Marintekniske løysingar ING3108 (11 studentar)

Brautaset, K. (1983). Innføring i oljehydraulikk. Oslo: Universitetsforlaget.

Kompendium som blir lagt ut i Fronter.

Fornybar energi og petroleumsproduksjon ING3109 (11 studentar)

Fornybar energi:

Boyle, G. (Ed.). (2012). Renewable energy: Power for a sustainable future (3rd ed). Oxford: Oxford University Press.

Petroleumsproduksjon:

Nedregaard, T. (2003). Produksjon av olje og gass (2. utg.). Nesbru: Vett & viten.

NB! Boka er kun i salg i elektronisk utgave, se https://brettboka.no/webshop/products/645

Kompendium og anna som blir lagt ut i Fronter.

Signal og system ING2118 (6 studentar)

Lathi, B. P. (2010). Linear systems and signals (2nd ed.). New York: Oxford University Press.

Varme- og strøymingslære ING3110 (6 studentar)

Varmelære:

Eastop, T. D., & McConkey, A. (1993). Applied thermodynamics: For engineering technologists (5th ed.). Harlow: Longman.

Rogers, G. F. C., & Mayhew, Y. R. (1995). Thermodynamic and transport properties of fluids: SI units [tabell] (5th ed.). Oxford: Blackwell.

Strøymingslære:

Finnemore, E. J., & Franzini, J. B. (2002). Fluid mechanics with engineering applications (10th ed.). Boston: McGraw-Hill.

3D-modellering med BIM ING3111 (6 studentar)

Kompendium og anna som blir lagt ut i Fronter.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017