Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Ingeniørfag Stord 2. år

Studiested: Stord
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Studieperiode: våren 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibstord.hsh@hvl.no Atterhald
om endringar.

Sjå òg: Pensum haust 2017

Prosjektarbeid i tverrfaglege team ING3112
(17 studentar)

Utdelte notatar og kopi av overheads.

Bacheloroppgåva ING3113 og ING3114
(16 studentar)

Sjå dokument med råd, vink og tips på Fronter.

Sida ble sist oppdatert: 23.11.2017