Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Ledelse i maritime organisasjoner (EVN1002)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode vår 2017
Studiested: Haugesund

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

Pensum

Hennestad, B. W., Revang, Ø., & Strønen, F. H. (2012). Endringsledelse og ledelsesendring (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.

Hennestad, B. W. (2015). Kulturbevisst ledelse: Fra ord til handling. Oslo: Universitetsforlaget.

Kvålshaugen, R., & Wennes, G. (2012). Organisere og lede: Dilemmaer i praksis. Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 15.12.2016