Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Markedsføring (EVU)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: vår 2017
Studiested: Haugesund

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om endringer.

Markedsføring EVØ-ØKB1105

Kotler, P. (2016). Markedsføringsledelse (4. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017