Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master Brannsikkerhet

Studiested: Haugesund
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Building fire safety ING4008

Hurley, M. (Ed.). (2015). SFPE handbook of fire protection engineering (5th. ed). Springer.
Også tilgjengelig i elektronisk versjon, doi: 10.1007/978-1-4939-2565-0

Fire Risk Assessment ING4005

Pensum oppgis av faglærer

Sida ble sist oppdatert: 28.11.2017