Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Master i Maritime operasjoner

Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no Atterhald
om endringar.

Philosophy of Science, and Methods

Christensen, L., Johnson, R., & Turner, L. (2015). Research methods, design, and analysis (12th ed.). Essex: Pearson.

Maritime HTO

Endsley, M. R., & Jones, D. G. (2012). Designing for situation awareness: An approach to user-centered design (2nd ed.). Boca Raton, Fla: CRC Press.

Sida ble sist oppdatert: 11.12.2017