Pensumliste for
Nautikk, 1. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Høst:

Fysikk NAB1001

Storelvmo, E., & Storelvmo, V. (2005). Fysikk forkurs: For ingeniørhøgskole og maritim høgskole (rev. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

I tillegg legges noe stoff ut på Fronter i løpet av smesteret.

Grunnleggende matematikk NAB1030

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje, A., Svorstøl, O., & Hals, S. (2016). coSinus matematikk forkurs: Oppgavesamling (3. utg.) Oslo: Cappelen Damm.

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje, A., Svorstøl, O., & Hals, S. (2016). Sinus matematikk forkurs: Grunnbok (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Grunnleggende realfag Y-vei NAB1023

Storelvmo, E., & Storelvmo, V. (2005). Fysikk forkurs: For ingeniørhøgskole og maritim høgskole (rev. utg.). Oslo: Gyldendal undervisning.

Maritim engelsk NAB1024

Maritime standarduttrykk: Engelsk - norsk: IMCO's standard marine navigational vocabulary. (1999). Sjøfartsdirektoratet.

Kluijven, P.C. van (2011). The international maritime language programme: An English course for students at maritime colleges and for on board training - SMCP included (5th ed.). Alkmaar: Alk & Heijnen.

Navigasjon I NAB1026

Kjerstad, N. (2015). Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer: For maritime studier (5. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Kjerstad, N. (2016). Navigasjon for maritime studier (3. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Sjøveisreglene (8. utg.). (2015). Oslo: Cappelen akademisk.

Statens kartverk (2016). Den Norske los, bind 1: Alminnelige opplysninger (8. utg.). Tilgjengelig fra http://www.kartverket.no/dnl/den-norske-los-1.pdf
Finnes også i trykt utgave, uten siste oppdateringer (2010).

Norsk prosjekt Y-veg NAB1019

Kompendium om skriftlig og muntlig kommunikasjon. For salg i bokhandelen. Innhold:

*Andersen, E.S. & Scwencke, E. (2012). Prosjektarbeid - en veiledning for studenter (4 utg.). Bekkestua: NKI Forlaget. S. 49-65 og 67-81.

*Bonvik, Ø., & Brønn, P.S. (2010). Virksomhetens stemme - digital, trykket eller fremført - tekst som informerer og inspirerer. Oslo: Gyldendal akademisk. S. 383-411.

*Dahl, Ø. (2013). Møter mellom mennesker: Innføring i interkulturell kommunikasjon (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk. S. 55-65 og 133-154

*Dysthe, O., Hertzberg, F., & Hoel, T. L. (2010). Skrive for å lære: Skriving i høyere utdanning (2. utg.). Oslo: Abstrakt forlag. S. 78-97

*Federl, M., & Hoel, A. (2011). Norsk for fagskolen. Bekkestua: NKI. S. 15-18, 34-41, 44-51.

*Fjeld, R. V. (2002). Norsk til kontorbruk (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. S. 38-68, 74-79, 165-180 og 199-217.

*Jor, F. E. (2003). Ordenes herre: En innføring i praktisk retorikk. Oslo: Gyldendal akademisk. S. 19-36.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017