Pensumliste for
Nautikk, 2. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Høst:

Navigasjon III NAB2014

Forskr. om vakthold på passasjer- og lasteskip. (1999). Forskrift om vakthold på passasjer- og lasteskip. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1999-04-27-537

Kjerstad, N. (2013). Fremføring av skip med navigasjonskontroll: For maritime studier (3. utg.). Trondheim: Tapir.

Kjerstad, N. (2016). Navigasjon for maritime studier (3. utg.). Trondheim: Tapir akademisk forlag.

Lospliktforskriften. (2014). Forskrift om losplikt og bruk av farledsbevis. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-12-17-1808

Pedersen, S., Gustavsen, J., Kaasa, S. og Olsen, O. (1998). Teknisk formelsamling med tabeller. Oslo: Universitetsforlaget.

Sjøveisreglene. (1975). Forskrift om forebygging av sammenstøt på sjøen. Hentet fra https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1975-12-01-5

Statens kartverk (2016). Den Norske los, bind 1: Alminnelige opplysninger (8. utg.). Tilgjengelig fra http://www.kartverket.no/dnl/den-norske-los-1.pdf
Finnes også i trykt utgave, uten siste oppdateringer (2010).

Skipsteknikk NAB2022

Derret, D. R. & Barrass, C. B. (2006). Ship stability for masters and mates. (7. utg.). Amsterdam : Elsevier.

Dokkum, K.v. (2016). Ship knowledge: Ship design, construction and operation (9th.ed.). Enkhuizen: Dokmar Maritime Publishers.

Sjørett I NAB2016

Falkanger, T., & Bull, H. J. (2016). Sjørett (8. utg.). Oslo: Sjørettsfondet Akademisk.
Pensum: utvalgte deler.

I tillegg utvalgte deler av lovverket og annet, som faglærer spesifiserer ved semesterstart.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017