Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for
Nautikk, 3. år

Studiested: Haugesund
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Høst:

Vår:

Sida ble sist oppdatert: 23.11.2017