Pensumliste for
Nautikk, 3. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Høst:


Bacheloroppgave NAB3030

Holdepunkter for bacheloroppgaven, nautisk utdanning (Word-dokument), versjon 3.4. Revidert 5. mai 2017.

Rognsaa, A. (2015). Bacheloroppgaven: Skriveråd og regler for utformingen. Oslo: Universitetsforlaget.

Befraktning NAB3023

Falkanger, T., & Bull, H. J. (2016). Sjørett (8. utg.) Oslo: Sjørettsfondet akademisk.
Pensu: kap. 14-17.

Relevant lovgivning utgjøres av sjølovens del 4 og tilgrensende lovverk:
Sjøloven. (1994). Lov om sjøfarten. Tilgjengelig fra https://lovdata.no/lov/1994-06-24-39

Til dette kommer aktuelle standarddokumenter og certepartiformularer, samt annet stoff som legges ut på Fronter.

Green shipping NAB3036

Pensum vil bli gjort tilgjengelig av faglærer ved semesterstart.

Kystnavigasjon med kadettfarledsbevis NAB3006

Pensum vil bli gjort tilgjengelig av faglærer ved semesterstart.

Leadership in Maritime Organizations NAB3027

Clegg, S. R., Kornberger, M., & Pitsis, T. S. (2016). Managing and organizations: An introduction to theory and practice (4th ed). London: Sage.
Del 1 og del 2.

Marine operasjoner i havrommet NAB3024

Kompendium.

Maritim kommunikasjon NAB3018

British Admirality ALRS Vol 5, NP285.
NB! Bestilles på nett i regi av faglærer.

Tank Operations NAB3037

Kompendium i tankoperasjoner (fås kjøpt i studentbokhandelen på HSH).

Understanding culture NAB3021

Askehave, I. (2006) Communication: Transmitting messages or fusing horizons? I: I. Askehave & B. Norlyk (Eds.), Meanings and messages: Intercultural business communication (s. 33-60). Århus: Academica.

Askehave, I., Gram, M., & Norlyk, B. (2006) Culture in a business context. I: I. Askehave & B. Norlyk (Eds.), Meanings and messages: Intercultural business communication (s. 7-32). Århus: Academica.

Hannerz, U. (1990). Cosmopolitans and locals in world culture. Theory, Culture & Society, 7(2) (1990): 237-251. doi: https://doi.org/10.1177/026327690007002014

Holliday, A., Hyde, M., & Kullman, J. (2010) Intercultural communication: An advanced resource book for students (2nd ed.). London: Routledge.
Pensum: Section A: Introduction - defining concepts (s. 1-57)

Scollon, R., Scollon, S. W., & Jones, R. H. (2012). Intercultural communication: A discourse approach (3rd ed.). Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Shore, B. (1996). Culture in mind: Cognition, culture, and the problem of meaning. New York: Oxford University Press.
Pensum: kap. 2: Rethinking culture as models.

Suggested reading:

Ervik, K. (2013). The superior thai-western telationship: A culturally negotiated re-embedding practice. I E. Bråten, Embedded Entrepreneurship: Market, Culture, and Micro-Business in Insular Southeast Asiap (s. 125-145). Leiden: Brill.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017