Pensumliste for:
Økonomisk/administrative fag
1. år

Studiested: Haugesund
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Vår:

Sida ble sist oppdatert: 01.12.2017