Pensumliste for:
Økonomisk/administrative fag
1. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om endringer.

Høst:

Bedriftsøkonomi med regnskap ØKB1110

Kristoffersen, T. (2016). Årsregnskapet: En grunnleggende innføring (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Kristoffersen, T. (2016). Årsregnskapet: Oppgavesamling med løsninger (5. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Winther, T., Hæhre, R., Ottesen, L., & Øyen, A. (2013). Grunnleggende bedriftsøkonomi (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: kap. 1-6, 8 og 9.

Grunnleggende matematikk ØKB1020

Bjørnestad, H., Olsson, U. H., Tolcsiner, F., & Søyland, S. (2010). Matematikk for økonomi og samfunnsfag (8. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Anbefalt tilleggslitteratur:

Bjørnestad, H., Olsson, U. H., Tolcsiner, F., & Søyland, S. (2010). Matematikk for økonomi og samfunnsfag: Løsningsforslag til 8. utgave (8. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Markedsføring ØKB1105

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). Markedsføringsledelse (4. utg.). Oslo: Gyldendal.

Organisasjonsteori ØKB1112

Einarsen, S., Martinsen Ø. L., & og Skogstad, A. (red.). (2017, under trykking). Organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal.
Pensum: s. 445-470 (legges ut i Fronter).

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-11.

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: Arbeidsbok og casesamling (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: side 13-44 (kompendiefil).

Reason, J. (1997). Managing the risks of organizational accidents. Aldershot: Ashgate.
Pensum: s. 191-222 (kompendiefil).

Anbefalt tilleggslitteratur:

Jacobsen, D. I., & Thorsvik, J. (2013). Hvordan organisasjoner fungerer: Arbeidsbok og casesamling (4. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017