Pensumliste for:
Økonomisk/administrative fag
2. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no
Forbehold om mindre endringer.

Høst:

Investering og finansiering ØKB2104

Bredesen, I. (2015). Investering og finansiering (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Anbefalt litteratur:

Bredesen, I. (2015). Hjelper til investering og finansiering (5. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Mikroøkonomi ØKB1106

Pindyck, S., Rubinfeld, D. L., & Synnestvedt, T. (2013). Introduksjon til mikroøkonomi, plus MyEconLab with Pearson eText. Harlow: Pearson.
NB! Kan komme ny utgave før studiestart. Da uten Pearson eText.

Corporate Strategy / Foretaksstrategi ØKB2123

Barney, J., 1991. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. Tilgjengelig fra ProQuest.

Johnson, G., Whittington, R., & Scholes, K. (2011). Exploring strategy: Text & cases (9th ed.). Teaching at MCITeaching London: Pearson

Kohli, A.K., & Jaworski, B.J. (1990). Market orientation, The construct, research propositions, and managerial implications. Journal of Marketing, 54(2), 1-18. Tilgjengelig fra https://faculty.fuqua.duke.edu/~moorman/Marketing-Strategy-Seminar-2015/Session%202/Jaworski%20and%20Kohli.pdf

Lumpkin, G.T., & Dess, G. (1996). Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance. The Academy of Management Review, 21(1), 135-172. Tilgjengelig fra JSTOR.

Peteraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179-191. Tilgjengelig fra JSTOR.

International marketing ØKB2121 (valgemne)

Hollensen, S. (2014). Global Marketing (6th ed.). Harlow: Pearson.

Entrepreneurship ØKB2117 (valgemne)

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: A handbook for visionaries, game changers, and challengers. Hoboken, N.J.: Wiley.

Sjodin, T. L. (2012). Small message, big impact: The elevator speech effect (rev. ed.). New York: Portfolio/Penguin.

Psykologi ØKB2108 (valgemne)

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology: The science of mind and behavior (3rd ed.). London: McGraw-Hill.
Pensum er heile boka med følgjande unntak: Kapitla: 2, 5, 9, 12, 13 og 18.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017