Pensumlistearkivet
Pensumliste for:
Økonomisk/administrative fag
3. år

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: 2017/2018

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug.hsh@hvl.no

OBS! Denne pensumlisten inneholder lenker til adgangsbegrensede artikler/dokument i fulltekst. For å få tilgang til disse hjemmefra må du logge deg på med studentnummer og passord etter at du har klikket på lenkene, se mer informasjon på Tilgang hjemmefra.

Høst:


Høst

Bacheloroppgave

Utdanning for økonomiske og administrative fag (ØKAD), HSH. (2016). Holdepunkter for bacheloroppgaven (Versjon 5.7.). Tilgjengelig fra http://ans.hsh.no/biblioteket/prosjektoppgaven/
HoldepunkterOKAD.pdf

International marketing ØKB2121

Hollensen, S. (2014). Global Marketing (6th ed.). Harlow: Pearson.

Videregående finansregnskap ØKB3117

Kristensen, R., Rasmussen, J. L., Stenheim, T., & Engelsborg, T. (2014). Årsregnskapet: Oppgavesamling med løsningsforslag (8. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Norsk regnskapsstiftelse. Regnskapsstandarder (NRS). Hentet fra http://www.regnskapsstiftelsen.no/regnskap/regnskapsstandarder/

Regnskapsloven (1998). Lov om årsregnskap m.v.
(Finnes bl.a. i Gjems-Onstad, O. (2017). Skattelovsamlingen 2016-2017: Studentutgave (26. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.)

Schwencke, H. R., Haugen, D. O., Baksaas, K. M., & Stenheim, T. (2017). Årsregnskapet i teori og praksis 2016 (18. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Regnskapsteori ØKB3118

Baksaas, K. M., & Stenheim, T. (2015). Regnskapsteori. Oslo: Cappelen Damm akademisk.

HR, individ og system ØKB3123

Kuvaas, B., & Dysvik, A. (2016). Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM (3. utg.) Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: kap. 1-7, 9-13.

Kompendium.

Prosjektledelse og styring ØKB3126

Westhagen, H., Faafeng, O. G., Hoff, K. G., Kjeldsen, T., & Røine, E. (2008). Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Samset, K. (2014). Prosjekt i tidligfasen: Valg av konsept (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.

Skatterett I ØKB2006

Fallan, L. (2017). Innføring i skatterett 2017-2018: For økonomisk-administrative studier (35. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.

Gjems-Onstad, O. (2017). Skattelovsamlingen 2016-2017: Studentutgave (27. utg.). Oslo: Gyldendal juridisk.

Strategic Management accounting and control ØKB3122

Textbook:

Burns, J., Quinn, M., Warren, L., & Oliveira, J. (2013). Management accounting. New York: McGraw-Hill.
(chapters 1 - 8, 16 - 20, 22).

Further compulsory readings:

Gray, R. & Bebbington, J. (2001). Accounting for the environment (ch. 1). London: Sage. Hood, C. (1995). The "new public management" in the 1980s: Variations on a theme. Accounting, Organizations and Society, 20(2/3), 93-109.

Jensen, M.D. (2001). Corporate budgeting is broken - let's fix it. Harvard Business Review, November 2001, 94-101.

Quentin, W., Geissler, A., Scheller-Kreinsen, D., & Busse, A. (2011). Understanding DRGs and DRG-based hospital payment in Europe. In R. Busse, A. Geissler, W. Quentin, & M. Wiley (eds.), Diagnosis-related groups in Europe: Moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals (pp. 23-36). Maidenhead: Open University Press.

Additional readings:

Davila, A., & Wouters, M. (2004). Designing cost-competitive technology products through cost management. Accounting Horizons, 18(1), 13-26.

Dent, J.F. (1991). Accounting and organizational cultures: A field study of the emergence of a new organizational reality. Accounting, Organizations and Society, 16(8), 705-732.

Fraser, M. (2012). "Fleshing out" an engagement with a social accounting technology. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 25(3), 508-534.

Goretzki L., Strauss, E. & Weber J. (2013). An institutional perspective on the changes in management accountants' professional role. Management Accounting Research, 24, 41-63.

Hall, M. (2014). Evaluation logics in the third sector. Voluntas, 25, 307-336.

Jørgensen, B., & Messner, M. (2010). Accounting and strategising: A case study from new product development. Accounting, Organizations and Society, 35(2), 184-204.

Kaplan, R. S., & Porter, M. E. (2011). How to solve the cost crisis in health care. Harvard Business Review, 89(9), 46-64.

Virtanen, T., Tuomaala, M., & Pentti, E. (2013). Energy efficiency complexities: A technical and managerial investigation. Management Accounting Research, 24(4), 401-416.

Styring av finansiell risiko ØKB3101

Bodie, Z., Kane, A., & Marcus, A. J. (2014). Investments (10th ed.). New York: McGraw-Hill.

Sida ble sist oppdatert: 17.08.2017