Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Prosjektledelse og styring
(EVØ-ØKB3126)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: vår 2017
Studiested: Haugesund

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no

EVA-ØKB3119

Westhagen, H., Faafeng, O. G., Hoff, K. G., Kjeldsen, T., & Røine, E. (2008). Prosjektarbeid: Utviklings- og endringskompetanse (6. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Pensum: hele boken.

Samset, K. (2014). Prosjekt i tidligfasen: Valg av konsept (2. utg.). Bergen: Fagbokforlaget.
Pensum: del 1.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017