Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Psykologi

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: høst 2017

Pensumlistene produseres av biblioteket. Spørsmål rettes til bibhaug@hsh.no
Forbehold om mindre endringer.

Psykologi EVØ-ØKB2108

Holt, N., Bremner, A., Sutherland, E., Vliek, M., Passer, M., & Smith, R. (2015). Psychology: The science of mind and behavior (3rd ed.). London: McGraw-Hill.
Pensum er heile boka med følgjande unntak: Kapitla: 2, 5, 9, 12, 13 og 18.

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017