Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Sommerkurs ingeniør

Avdeling for ingeniørfag
Studieperiode: Sommer 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

Pensum for fagene Grunnleggende matematikk 1 og 2 (ING0002 og ING0003):

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje, A., Svorstøl, O., & Hals, S. (2016). Sinus matematikk forkurs: Grunnbok (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Boken kan kjøpes hos ARK studentbokhandel i Haugesund

Sida ble sist oppdatert: 11.08.2017