Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Sommerkurs ingeniør

Avdeling for ingeniørfag
Studieperiode: Sommer 2018

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bib.haugesund@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

ING0009

Oldervoll, T., Orskaug, O., Vaaje, A., Svorstøl, O., & Hals, S. (2016). Sinus matematikk forkurs: Grunnbok (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm.

Boken kan kjøpes hos ARK studentbokhandel i Haugesund.

Sida ble sist oppdatert: 23.03.2018