Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Pensumliste for:
Systems Engineering (EVU)

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag
Studieperiode: Haust 2017

Pensumlistene vert produserte av biblioteket. Spørsmål kan rettast til bibhaug.hsh@hvl.no
Atterhald om mindre endringar.

Pensum

Sols, A. (2014). Systems engineering: Theory and practice. Madrid: Universidad Pontificia Comillas.

Sida ble sist oppdatert: 07.09.2017