Studentoppgåver

Studentoppgåver ved HSH blir publisert i HSH Brage, høgskolen sitt institusjonelle arkiv. Oppgåvene er også søkbare via Oria.

Mastergradsoppgåver

Før 2008 vart alle oppgåver publisert, etter dette berre oppgåver med karakteren A, B eller C.

Bacheloroppgåver i fulltekst

Alle publiserte oppgåver frå og med 2008 har karakteren A eller B.

Ansvarleg for sida: Biblioteket

Sida ble sist oppdatert: 25.08.2017