Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Page moved

Please visit www.hvl.no/en/about/ for updated inforamation!

Sida ble sist oppdatert: 03.02.2017