Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Page moved

Please go to www.hvl.no/en/ for updated information!

Sida ble sist oppdatert: 03.02.2017