Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskning og utvikling

Akademisk drivkraft for kunnskapsutvikling og utdanning på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (etter av Høgskolen Stord/Haugesund har fusjonert) utfører forsking, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy kvalitet.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene ved HSH er organisert som forskningssentre og som forskningsprogrammer med tilhørende prosjekter/aktiviteter. Organiseringen reflekterer den kjernekompetansen og samtidig de satsingsområdene høgskolen har innen forskning og utvikling.

HSH er tett på studenter, region og medarbeidere. Vår egenart er et resultat av de kunnskaps-, kompetanse- og ferdighetsbehov det regionale arbeidslivet har. Vår utdannings-, forsknings- og utviklingsaktivitet skal derfor ha særskilt betydning for nyskaping og verdiskaping i regionen. Aktiviteten skal og ha høy nasjonal og internasjonal verdi.

Sida ble sist oppdatert: 06.02.2018