Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kvalitetssystem for forskning og utvikling

Formålet med kvalitetssystemet er at det skal forenkle prosessen rundt etablering og gjennomføring av forskingsprosjekt gjennom mer strømlinjeformede godkjenningsprosesser og klarere regler. Systemet skal bidra til at krav og normer for forskning ivaretas, og i særdeleshet de aktiviteter som styres av aktuelt lovverk.

Det gjelder særlig FoU-aktiviteter som kommer i befatning med personidentifiserende opplysninger inkludert helseopplysninger (jfr personopplysningsloven og helseforskningsloven). Sikker behandling av bedriftssensitive data er et like viktig hensyn.

Til dette er å påpeke at en rekke FoU-prosjekter og andre beslektede prosjekter ikke kommer inn under kontrollkrav hverken til Personopplysningsloven eller Helseforskningsloven. De normer og ordninger som kvalitetssystemet representerer, skal allikevel gjelde for all FoU ved HSH.

Kvalitetssystemet er delt inn i 3 hoveddeler:

  • Del 1. Styrende del (inkluderer også strategier for FoU)
  • Del 2. Utførende del
  • Del 3. Kontroll

For å støtte opp under formålet, er rutinene som er utarbeidet forsøkt enkle og konkrete i den grad det er mulig bl.a. i forhold til lovverket. De er i veilednings' form. Men det er også krav til "slik gjør vi det". I tillegg til rutinene gir kvalitetssystemet bidrag/hjelp til å avklare interne ansvarsforhold, også ved samarbeidsprosjekt. For å forenkle informasjonsstrøm, utarbeides det ulike maler for informasjon, samtykke, avtaler o.l. Slike «verktøy» blir samlet i det som er kalt "Ressursbank".

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016