Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avslutning av forskningsprosjekt

Gjelder for prosjektleder.

Formål
Behandling av personopplysninger i forskning er av midlertidig art. Ved prosjektavslutning skal forskningsdataene anonymiseres eller slettes, med mindre personvernombudet eller REK har godkjent fortsatt oppbevaring av forskningsdataene med tanke på senere forskningsprosjekter eller oppfølgingsstudier.

Tidspunkt

Ved prosjektavslutning.

Aktiviteter

 • Prosjektleder vurderer om forskningsdataene skal anonymiseres, slettes eller langtidsoppbevares:
  (*) Dersom behandling av forskningsdataene har vært utført avidentifisert, vil anonymisering som hovedregel foregå ved at koblingsnøkkelen slettes.
  (**) Hvis behandlingen ikke har vært utført avidentifisert, må alle direkte og indirekte personidentifiserbare opplysninger fjernes fra forskningsdataene.
 • Både ved anonymisering og sletting må prosjektleder sørge for at eventuelle kopier av forskningsdataene blir håndtert på tilsvarende måte.
 • Prosjektleder fyller ut sluttmelding og sender til personvernombudet NSD. Dersom prosjektleder ikke oppgir sluttmelding, vil NSD kontakte behandlingsansvarlig for videre oppfølging.
 • Dersom forskningsprosjektet er finansiert med midler fra EU eller Norges Forskningsråd, er man forpliktet til å lagre dataene i hhv. 5 og 10 år. Prosjektleder må i samarbeid med prosjekteier (institusjonen) ta stilling til hvordan denne lagringen kan gjennomføres.
 • Noen typer forskningsdata kan arkiveres hos NSD.
 • Ved behov for fortsatt oppbevaring av forskningsdata etter prosjektavslutning, se rutine «Langtidsoppbevaring av forskningsdata».

Dokumentasjon

 • Sluttmelding til NSD og/eller REK.
 • Dokumentasjonen arkiveres i gjeldende sak/saksarkiv (ePhorte).

Lovmessig grunnlag
Personopplysningsloven § 28

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016