Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avvikshåndtering

Gjelder for prosjektleder, programleder og dekan.

Formål
Kvalitetssikring av forskningsprosjekt, og særlig ved behandling av helse- og personopplysninger i forskningsprosjekter.

Avvik som fremgår av årlige rapporteringer til eksterne kilder, er også å anse som dokumentasjon av avvik i forhold til denne rutine.

Tidspunkt

Løpende.

Aktiviteter

Når avvik oppstår skal disse meldes i henhold til organisasjonens avvikssystem, dokumenteres og lukkes.

Dokumentasjon

Avviksmeldinger og hva som er gjort for å lukke avvikene lagres i henhold til organisasjonens avvikssystem.

Avvik som fremgår av årlige rapporteringer til eksterne kilder, er også å anse som dokumentasjon av avvik i forhold til denne rutine.

Lovmessig grunnlag
Forskrift til personopplysningsloven § 2-6
Helseforskningsloven § 6
Forskrift til helseforskningsloven § 4

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016