Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Endring av forskningsprosjekt

Gjelder for prosjektleder, veileder (ved studentprosjekt) og dekan.

Formål
Behandlingen av personopplysninger må stemme med det som er angitt i melding til personvernombudet NSD og konsesjon og vilkår gitt fra Datatilsynet dersom det er grunnlag for behandlingen. Dersom formålet med behandlingen endres, eller det foretas andre endringer i prosjektopplegget fra det som lå til grunn for personvernombudets vurdering, skal dette meldes til personvernombudet via endringsskjema.

Tidspunkt

Endring må meldes før endret behandling starter.

Aktiviteter

Ved planlagt endring av forskningsprosjekt i forhold til godkjent prosjekt, må melding sendes til personvernombud et/NSD ev. Datatilsynet. Dekan skal også orienteres. Prosjektleder må sikre dokumentasjon i prosjektets saksnr. i ePhorte.

  • Normalt fyller prosjektleder ut NSDs endringsskjema, som finnes på www.nsd.no/personvern.
  • Dekan må godkjenne.
  • Dersom endringen av forskningsprosjektet er så stor at det må anses å være et helt nytt prosjekt, må prosjektleder melde det som et nytt prosjekt, se rutine «Oppstart av forskningsprosjekt».
  • Forskingsansvarlig på avdeling skal årlig gjennomgå forskningsprosjektene med sikte på å undersøke om det er foretatt endringer i forskningsprosjektet og om endring er fulgt opp etter denne rutine, se for øvrig også rutine «Rutine for kontroll av forskningsprosjekter».

Dokumentasjon

Korrespondanse med Datatilsynet, NSD og ev. andre instanser arkiveres i prosjektets saksnummer/saksarkiv (ePhorte).

Lovmessig grunnlag
Personopplysningsloven § 31, 3. ledd

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016