Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kontroll av forskningsprosjekt

Gjelder for dekan, prosjektleder og programleder.

Formål
Forskningsansvarlig på avdeling skal ivareta planlagte og systematiske tiltak for å påse at behandlinger av personopplysninger i forskning er i samsvar med lover, forskrifter og virksomhetens retningslinjer for forskning.

Tidspunkt

Regelmessig. Det føres referat som legges inn i prosjektets sak (ePhorte).

Aktiviteter

Et utvalg av forskningsprosjekter kontrolleres årlig, og utvalget hentes fra forskjellige faser: ved oppstart, under gjennomføring og etter avslutning.

  • Kontroll med oppstart
    I hvert tilfelle blir prosjektleder spurt om å dokumentere at forskningsprosjektet har innhentet nødvendige tillatelser for behandling av personopplysninger i.h.t. rutinene "Oppstart av forskningsprosjekt".
  • Kontroll med gjennomføring
    I hvert tilfelle blir prosjektleder spurt om forskningsprosjekter gjennomføres i.h.t. opplysninger oppgitt i søknad eller endringsmelding, jfr. rutine "Endring av forskningsprosjekt".
  • Kontroll med avslutning
    I hvert tilfelle blir prosjektleder spurt om hvorvidt rutine "Avslutning av forskningsprosjekt" er gjennomført. Det kontrolleres at forskningsdata som er oppbevart elektronisk og/eller i andre arkiv er slettet eller at anonymisering er utført.

Dokumentasjon

Referater etter kontroll som legges inn i prosjektets sak (ePhorte).

Lovmessig grunnlag
Personopplysningsloven § 13
Forskrift til personopplysningsloven § 2-5
Helseforskningsloven § 6
Forskrift til helseforskningsloven § 4

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016