Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Ressursbank

Lover, forskrifter, retningslinjer, maler, sjekklister, veiledninger osv.

Veiledninger/maler/sjekklister

Retningslinjer

Lover/forskrifter

Rapporter

Dokumenter legges ut/oppdateres etter hvert.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016