Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskningsnettverk

HSH er deltager i mange ulike nettverk innen FoU, både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som ledd i et mål om å utvikle høyt kvalifiserte forskere og lærekrefter, satser vi på institusjonsforankrede forskningsgrupper med førstelektorkandidater, phd-kandidater og veilederressurser knyttet til nasjonale og regionale forskerskoler og nettverk, som en viktig infrastruktur og arbeidsmåte.

HSH-representanter deltar også i utvikling av nye forskerskoler, og finansieringsløsninger for disse. Siktemålet er å være partnere i forskerskoler/forskerutdanning, som er representativ for den bredde av fag- og forskningsaktivitet som vi har ved høgskolen.

Kontakt

Hvis du har spørsmål knyttet til forskningsnettverk ta kontakt med forskningsadministrasjonen.

EU-relaterte spørsmål: Andrea Volbers
Andre FoU-relaterte spørsmål: Hallstein Madsen

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016