Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Forskningsområder

Forsknings- og utviklingsaktivitetene ved høgskulen er organisert som forskningssentre og som forskningsprogrammer med tilhørende prosjekter/aktiviteter. Organiseringen reflekterer den kjernekompetansen og samtidig de satsingsområdene høgskolen har innen forskning og utvikling.

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

Avdeling for helsefag

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Sida ble sist oppdatert: 09.01.2017