Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for helsefag (AHF)

Undervisning, forskning og utvikling innen helsefag skal særlig vektlegge omsorgsvitenskap med fokus på folkehelsearbeid, samhandling og personsentrert omsorg til pasienter i langtidsforløp.

Forskning og utvikling ved AHF er organisert i følgende FoU-programmer:

I tillegg er Hogskolen Stord/Haugesund medeier i FoU-enhet for samhandling (FOUSAM). FOUSAM er en felles forsknings- og utviklingsenhet der HSH ved avdeling for helsefag, Helse Fonna helseforetak og 18 kommuner i Helse Fonna-regionen jobber sammen for å løse utfordringene i Samhandlingsreformen.

Sida ble sist oppdatert: 22.11.2016