Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Tverrprofesjonell samhandling

TPS-prosjektet (Tverrprofesjonell samarbeidslæring) er etablert som eit samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Østfold og Høgskolen i Ålesund. Prosjektet har som mål å utvikle og initiere, prøve ut og etablere nettbaserte utdanningsopplegg med fokus på tverrprofesjonell samhandling, som vidareutdanning for lærarar og rettleiarar og som eit tema innan helse- og velferdsutdanningane. Prosjektet har for perioden 2014-2016 blitt gitt støtte frå Norgesuniversitetet, med kr. 1.250.000,-.

Meir informasjon sjå prosjektets eigen nettsida: http://prosjektsider.hsh.no/tps/


Sluttrapport 1: her

Sluttrapport 2: her

Sida ble sist oppdatert: 07.12.2016